Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
HIV-1 : molecular biology and pathogenesis
Tác giả: Kuan-Teh Jeang
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.979206
 
The encyclopedia of HIV and AIDS
Tác giả: Sarah WatsteinStephen E Stratton, Sarah Watstein
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Current Clinical Strategies Manual of HIV/AIDS Therapy 2003 Edition (Current Clinical Strategies S.)
Tác giả: Douglas C Princeton
Xuất bản: : Current Clinical Strategies Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9792
 
Food allergies for dummies
Tác giả: Robert A Wood, Joe Kraynak
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.975
 
HIV medicine [electronic resource]
Tác giả: Christian Hoffmann, Bernd Sebastian Kamps
Xuất bản: Paris France: Flying Publisher, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.979206
 
Manual of HIV/AIDS therapy
Tác giả: Douglas C Princeton
Xuất bản: Laguna Hills Calif: Current Clinical Strategies Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9792
 
Food allergies : a complete guide for eating when your life depends on it
Tác giả: Scott H Sicherer
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.97
 
Living with food allergies : a complete guide to a healthy lifestyle
Tác giả: Betty Wedman-St Louis
Xuất bản: Lincolnwood IL: Contemporary Books, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Dealing with food allergies : a practical guide to detecting culprit foods and eating a healthy, enjoyable diet
Tác giả: Janice M Vickerstaff Joneja
Xuất bản: Boulder Colo: Bull Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
Autoimmunity : methods and protocols
Tác giả: Andra Perl
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.97
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục