Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 300 kết quả
The Facts on File biology handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  570
 
The Facts on File physics handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  530
 
The Facts on File dictionary of chemistry
Tác giả: John Daintith
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The Facts on File calculus handbook
Tác giả: Eli Maor
Xuất bản: New York: Facts on File, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The Facts on File dictionary of mathematics
Tác giả: John Daintith, Richard Rennie
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
The Facts on File dictionary of clichés
Tác giả: Christine Ammer
Xuất bản: New York: Facts On File, c201
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
The Facts on File Earth science handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  550
 
The Facts on File weather and climate handbook
Tác giả: Michael Allaby
Xuất bản: New York: Facts on File, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Facts on File encyclopedia of Gothic literature
Tác giả: Mary Ellen Snodgrass
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
The Facts on File encyclopedia of health and medicine
Tác giả: Kyra J Becker, James Chambers, Deborah S Romaine
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục