Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 242 kết quả
Rocket propulsion elements
Tác giả: George Paul Sutton, Oscar Biblarz
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4356
 
Internal combustion engine fundamentals
Tác giả: John B Heywood
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Computational optimization of internal combustion engines
Tác giả: Yu Shi, Hai-Wen Ge, Rolf Deneys Reitz
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43015196
 
Troubleshooting and repairing diesel engines elektronisk ressurs
Tác giả: Paul Dempsey
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4368
 
Động cơ đốt trong
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Thực hành động cơ đốt trong
Tác giả: Hoàng Minh Tác
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Động cơ đốt trong
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Tăng áp động cơ đốt trong
Tác giả: Võ Nghĩa, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.43
 
Engine testing [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Anthony Martyr, M A Plint
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.430287
 
Handbook of Diesel Engines [electronic resource]
Tác giả: Klaus Mollenhauer, Helmut Tschöke
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.436
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục