Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Giáo trình công nghệ ô tô phần động cơ : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới
Tác giả: Trần Thế San, Trần Duy Nam
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Automotive engines : theory and servicing
Tác giả: James D Halderman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Computerized engine controls
Tác giả: Steve V Hatch
Xuất bản: Clifton Park NY: ThomsonDelmar Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Catalysis and Automotive Pollution control IV
Tác giả: J-M Bastin, A Frennet, N Kruse
Xuất bản: New York: Elsevier, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
The science and technology of materials in automotive engines
Tác giả: Hiroshi Yamagata
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing and Maney Publishing on behalf of The Institute of Materials Minerals Mining, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Automotive engine alternatives
Tác giả: Robert L Evans
Xuất bản: New York: Springer, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Aero and Vibroacoustics of Automotive Turbochargers
Tác giả: Hung Nguyen-Schäfer
Xuất bản: New York: SpringerVerlag Berlin Heidellberg, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Nguyên lý động cơ đốt trong
Tác giả: Nguyễn Tất Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Nghiên cứu làm mô hình xe động cơ xăng
Tác giả: Lương Gia Bảo, Bùi Ngô Thiện Hòa, Nguyễn Như Dương, Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục