Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 165 kết quả
Build your own electric motorcycle elektronisk ressurs
Tác giả: Carl Vogel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2502
 
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource]
Tác giả: Tom Denton
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: ButterworthHeinmann, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Điện-điện tử dùng trong xe hơi. Tập 2, Động cơ-Đèn-Máy điều hòa hệ thống điện khung gầm
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần điện : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần nhiên liệu : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2538
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần động cơ : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.25
 
Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. Tập 1- Động cơ xăng
Tác giả: Nguyễn Oanh
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2503
 
Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường
Tác giả: Phạm Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2528
 
Ô tô thế hệ mới. Tập 2. Phun xăng điện tử EFI
Tác giả: Nguyễn Oanh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.253
 
Fuel Field Manual
Tác giả: Kim B Peyton
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  629.2538
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục