Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 120 kết quả (0.6800004 giây)
Introduction to Diesel Emissions
Tác giả: Viskup Richard,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 629.2506
ISBN: 9781789840353
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Trends in Electrical Vehicle Powertrains
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 629.25024
ISBN: 9781789850215
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fuel Field Manual
Tác giả: Peyton Kim B,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 629.2538
ISBN: 0071387862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9306 Định dạng: RAR
Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 629.2502
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Vehicle fuel economy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Novinka Books , c2008
Ký hiệu phân loại: 629.253
ISBN: 160692057X (softcover)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge England : Woodhead Pub Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 9781420044591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31530 Định dạng: PDF
Understanding automotive electronics
Tác giả: Ribbens William B,
Thông tin xuất bản: Boston : Newnes , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0750670088
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43651 Định dạng: PDF
Methods for monitoring and diagnosing the efficiency of catalytic converters : a patent-oriented survey
Tác giả: Sideris Marios,
Thông tin xuất bản: New York : Elsevier , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.2528
ISBN: 0444829520
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44017 Định dạng: PDF
Hệ thống điều khiển và giám sát động cơ xe hơi đời mới
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 629.25
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45056 Định dạng: PDF
Automotive electrical handbook
Tác giả: Horner Jim,
Thông tin xuất bản: Tucson AZ : HPBooks , 1986
Ký hiệu phân loại: 629.254
ISBN: 0895862387
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 45559 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục