Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The Guide to Aquariums: Fish, Plants and Accessories for Your Aquarium
Tác giả: Kay Hyman
Xuất bản: : Konemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Freshwater aquariums for dummies
Tác giả: Maddy Hargrove, Maddy Hargrove, Mic Hargrove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Freshwater Aquarium Models : Recipes for creating aquariums that thrive
Tác giả: John Tullock
Xuất bản: New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.34
 
Freshwater aquariums for dummies
Tác giả: Maddy Hargrove, Maddy Hargrove, Mic Hargrove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Freshwater aquarium
Tác giả: Gregory Skomal
Xuất bản: Hoboken NJ: Howell Book House, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Bring me home! : saltwater aquariums make a great hobby
Tác giả: John H Tullock
Xuất bản: Hoboken NJ: Howell Book HouseWiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Freshwater aquarium models : recipes for creating beautiful aquariums that thrive
Tác giả: John H Tullock
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Đặc điểm của vi khuẩn đa kháng khuẩn phân lập từ các loại cá cảnh và tiềm năng phòng ngừa bằng các hợp chất tự nhiên
Tác giả: Tiêu Yến Hoa, Nguyễn Thành Luân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  639.34
 
The ocean at home : an illustrated history of the aquarium
Tác giả: Bernd Brunner
Xuất bản: New York: Princeton Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
Ornamental fishes and aquatic invertebrates : self-assessment color review
Tác giả: Greg LewbartGreg Lewbart
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.34
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục