Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1376 kết quả (0.3750565 giây)
Decision Making under Deep Uncertainty : From Theory to Practice
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.40301
ISBN: 9783030052522
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Contextual Process Digitalization : Changing Perspectives - Design Thinking - Value-Led Design
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9783030383008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises : The enabling role of digital innovation hubs
Tác giả: Casorat Alberto,
Thông tin xuất bản: : , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9789286145780
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Leading in a VUCA World : Integrating Leadership, Discernment and Spirituality
Tác giả: Kok Jacobus,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9783319988849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Scalable Ontological EAI and e-Business Integration
Tác giả: Lemcke Jens,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9783866445215
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 4 The Control-Decision- Innovation (CDI) Model
Tác giả: Szutowski Dawid,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781032103723
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quality Management and Quality Control - New Trends and Developments
Tác giả: Paulo Pereira,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 658.4013
ISBN: 9781789238778
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Application of Decision Science in Business and Management
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9781838800994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Outsourcing and Offshoring
Tác giả: Franco Mario,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.4058
ISBN: 9781839684692
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thẻ điểm cân bằng - áp dụng mô hình quản trị công việc hiệu quả toàn diện để thành công trong kinh doanh
Tác giả: Niven Paul R,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục