Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 141 kết quả (0.699998 giây)
Nghiên cứu tái sử dụng Lactoserum trong sản xuất Phomai tươi.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3184 Định dạng: PDF
Food process modelling
Tác giả: Tijskens LMM,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 1855735652
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7859 Định dạng: RAR
Kỹ thuật chế biến lương thực : Tập 2
Tác giả: Bùi Đức Hợi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật chế biến lương thực . Tập 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Food Industrial Processes - Methods and Equipment
Tác giả: Benjamin Valdez,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9789533079059
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Food process engineering : emerging trends in research and their applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 131532296X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở lý thuyết và kỹ thuật sản xuất thực phẩm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 9780387311289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65310 Định dạng: PDF
The microwave processing of foods
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: England : Woodhead Publishing Limited , 2005
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN: 185573964X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70504 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục