Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 140 kết quả
The microwave processing of foods
Tác giả: Mar Regier, Helma Schubert
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Sterilization of Food in Retort Pouches [electronic resource]
Tác giả: A G Abdul Ghani Al-Baali, Mohammed M Farid
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
The microwave processing of foods
Tác giả: Marc Regier, Helmar Schubert
Xuất bản: Cambridge: Woodhead, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Practical food rheology [electronic resource] : an interpretive approach
Tác giả: Philip Cox, Ian T Norton, Fotios Spyropoulos
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Introduction to food engineering
Tác giả: R Paul Singh, Dennis R Heldman
Xuất bản: Burlington MA: Academic PressElesevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Measurement and control in food processing
Tác giả: Manabendra Bhuyan
Xuất bản: Boca Raton Fla: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Handbook of farm, dairy, and food machinery engineering
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: Amsterdam: Academic Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
Kỹ thuật chế biến lương thực : Tập 2
Tác giả: Bùi Đức Hợi, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Hồng Khanh, Lê Ngọc Tú, Lê Thị Cúc, Lương Hồng Nga, Mai Văn Lề
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.02
 
Food process modelling
Tác giả: LMM Tijskens, BM Nicolai
Xuất bản: Boca Raton: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.02
 
Nghiên cứu tái sử dụng Lactoserum trong sản xuất Phomai tươi
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  664.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục