Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3281764 giây)
The Wiley encyclopedia of packaging technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY : John Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 688.8
ISBN: 9780470087046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1862 Định dạng: PDF
The Packaging Designer's Book of Patterns
Tác giả: Wybenga George L,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sonc Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 688.8
ISBN: 9780471771463
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23157 Định dạng: RAR
Structural Packaging : Design Your Own Boxes and 3D Forms
Tác giả: Jackson Paul,
Thông tin xuất bản: London : Laurence King Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 688.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 102894 Định dạng: PDF
The packaging designer's book of patterns
Tác giả: Wybenga George L,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 688.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119080 Định dạng: PDF
Giáo trình thiết kế và sản xuất bao bì
Ký hiệu phân loại: 688.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 221782 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục