Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The ecology of building materials [electronic resource]
Tác giả: Bjørn Berge, Filip Henley, Howard Liddell
Xuất bản: Amstrdam Boston: Architectural Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Materials for architects and builders
Tác giả: Arthur Lyons
Xuất bản: Boston: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Khoáng vật và thạch học công trình
Tác giả: Trần Thanh Giám
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  691
 
The ecology of building materials
Tác giả: Bjørn Berge
Xuất bản: USA: Elsevier Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Phúc trình thí nghiệm vật liệu xây dựng
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Materials for construction and civil engineering
Tác giả: M Clara Goncalves
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Service life and durability of reinforced concrete structures : selected papers of the 8th international RILEM PhD Works...
Tác giả: Carmen Andrade, Joost Gulikers, Elisabeth Marie
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần
Tác giả: Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Nguyễn Văn Triển, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691
 
Nghiên cứu vật liệu địa phương cho tường cách âm, cách nhiệt
Tác giả: Phan Thành Luân, Lê Hùng, Nguyễn Ngọc Bình Chánh, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: HUTECH,
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691
 
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần : báo cáo tổng kết
Tác giả: Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Thảo Quyên, Nguyễn Văn Triển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục