Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
The old curiosity shop: a tale
Tác giả: Daniel Silva, Daniel Silva cm
Xuất bản: : Penguin Classics, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.8
 
Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde, and other tales [electronic resource]
Tác giả: Robert Louis Stevenson, Roger Luckhurst
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
The tenant of Wildfell Hall elektronisk ressurs
Tác giả: Ann Bront, Herbert Rosengarten, Margaret Smith
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Tess of the d'Urbervilles [electronic resource]
Tác giả: Thomas Hardy, Penny Boumelha, Simon Gatrell, Juliet Grindle
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
In a glass darkly elektronisk ressurs
Tác giả: Joseph Sheridan Le Fanu
Xuất bản: Auckland NZ: Floating Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Alice in Wonderland and philosophy : curiouser and curiouser
Tác giả: Richard Brian Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Thomas Hardy [electronic resource] : the critical heritage
Tác giả: R G Cox
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Charles Dickens [electronic resource]
Tác giả: Philip Collins
Xuất bản: London New York: Routledge, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
Wilkie Collins [electronic resource]
Tác giả: Norman Page
Xuất bản: London New York: Routledge, 1974
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.8
 
The tenant of Wildfell Hall
Tác giả: Timothy Zahn, Timothy Zahn cm
Xuất bản: : Cameron House, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục