Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Economics
Tác giả: Roger A Arnold
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Psychology : a discovery experience
Tác giả: Stephen L Franzoi
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Economics
Tác giả: Roger Arnold
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Macroeconomics : private and public choice
Tác giả: James D Gwartney
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Consumer behavior
Tác giả: Wayne D Hoyer, Deborah J MacInnis
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Essentials of economics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
The future of business : the essentials
Tác giả: Lawrence J Gitman, Carl D McDaniel
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Financial accounting
Tác giả: Carl S Warren, Jonathan E Duchac, James M Reeve
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Business ethics : a stakeholders and issues management approach
Tác giả: Joseph W Weiss
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục