Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 306 kết quả
MongoDB [electronic resource] : the definitive guide
Tác giả: Kristina Chodorow, Michael Dirolf
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.757
 
Refactoring SQL applications
Tác giả: Stéphane Faroult, Pascal L'Hermite
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Statistics in a nutshell [electronic resource]
Tác giả: Sarah Boslaugh, Paul A Watters
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Ruby pocket reference
Tác giả: Michael Fitzgerald
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
App inventor : create your own Android apps
Tác giả: Harold Abelson, Liz Looney, Ellen Spertus, David Wolber
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Associates Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
The Nikon creative lighting system [electronic resource] : using the SB-600, SB-800, SB-900, and R1C1 flashes
Tác giả: Mike Hagen
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
Managing and implementing Microsoft SharePoint 2010 projects [electronic resource]
Tác giả: Geoff Evelyn
Xuất bản: Sebastopol Calif: MicrosoftOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft Office Word 2010 inside out
Tác giả: Katherine Murray
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Hacking : the next generation [electronic resource]
Tác giả: Nitesh Dhanjani, Brett Hardin, Billy Rios
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript programmers [electronic resource]
Tác giả: Danny Goodman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 

Truy cập nhanh danh mục