Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Linux administration handbook
Tác giả: Evi Nemeth, Trent R Hein, Garth Snyder
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
UNIX and Linux system administration handbook
Tác giả: Evi Nemeth
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Clean code : a handbook of agile software craftsmanship
Tác giả: Robert C Martin
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
HP-UX 11i system administration handbook and toolkit
Tác giả: Marty Poniatowski
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  005.4469
 
Better green business : handbook for environmentally responsible and profitable business practices
Tác giả: Eric G Olson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Wharton School Pub, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4/083
 
DB2 Express-C : The developer handbook for XML, PHP, C/C++, Java, and .NET
Tác giả: Whei-Jen Chen
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
TOAD handbook
Tác giả: Bert Scalzo, Dan Hotka
Xuất bản: Upper Saddle River NJ Singapore: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
1

Truy cập nhanh danh mục