Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.8900593 giây)
OCP Oracle8I DBA performance tuning and network administration study guide
Tác giả: Johnson Joe,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0782126847
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6629 Định dạng: PDF
MCSE windows 2000 directory services administration
Tác giả: Anil Desai,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.173769
ISBN: 0782127568
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6963 Định dạng: PDF
MCSE : Windows2000 network security design study guide
Tác giả: Gary Govanus,
Thông tin xuất bản: Alameda : Sybex , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782127584
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6964 Định dạng: PDF
MCSA/MCSE : Windows? server 2003 network security administration study guide (70-299)
Tác giả: Kaufmann Russ,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782143326
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8651 Định dạng: PDF
Windows XP fast pass
Tác giả: Donald Lisa,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0782143628
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8653 Định dạng: PDF
TCP/IP foundations
Tác giả: Blank Andrew,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0782143709
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8654 Định dạng: PDF
Java foundations
Tác giả: Greanier Todd,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0782143733
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8656 Định dạng: PDF
Mastering Delphi 6
Tác giả: Cantu Marco,
Thông tin xuất bản: Alameda CA : SYBEX Inc , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 0782128742
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25517 Định dạng: PDF
Photoshop secrets of the pros [electronic resource] : 20 top artists and designers face off
Tác giả: Clarkson Mark,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34131 Định dạng: PDF
Visual C#.NET developer's handbook [electronic resource]
Tác giả: Mueller John,
Thông tin xuất bản: Alameda Calif : SYBEX , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 34133 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục