Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Mechanics of agricultural materials
Tác giả: György Sitkei
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Distribution for the USA and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.3
 
Separation methods
Tác giả: Zdenek Deyl
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Sole distributors for the USA and Canada Elsevier Science Pub Co, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Vehicle traction mechanics
Tác giả: R N Yong, Ezzat A Fattah, Nicolas Skiadas
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Distributors for the US and Canada Elsevier Science Pub Co, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Dispersing powders in liquids
Tác giả: Ralph D Nelson
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Distributors for the US and Canada Elsevier Science Pub Co, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Handbook of labor economics
Tác giả: Orley Ashenfelter, David E Card, Richard Layard
Xuất bản: Amsterdam New York NorthHolland New York NY USA: Sole distributors for the USA and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  331
 
Water resources and water management
Tác giả: Milan K Jermar
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  553.7
 
Handbook of monetary economics
Tác giả: Benjamin M Friedman, Frank Hahn
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: NorthHolland Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục