Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2018
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Tâm lý học lao động
Tác giả: Võ Hưng, Phạm Thị Bích Ngân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Sách tham khảo Đạo đức nghề luật
Tác giả: Bạch Thị Nhã Nam, Nguyễn Thế Đức Tâm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.3
 
Giáo trình nhập môn logic hình thức
Tác giả: Nguyễn Đức Dân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Giáo trình các trường phái tâm lý học trên thế giới
Tác giả: Bùi Thị Bích,
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Tôn giáo mới : Nhận thức và thực tế
Tác giả: Đỗ Quang Hưng, Đoàn Ngọc Minh, Dương Hoàng Lộc, Lương Gia Toàn, Nguyễn Chiến Trương, Nguyễn Công Lý, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thoại Linh, Phạm Bích Ngọc, Trần Hoàng Hảo, Trần Kỳ Đông, Trần Thị Dung, Trương Phan Châu Tâm, Trương Văn Chung, Vũ Thị Thanh Thảo
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  200
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Giáo trình tâm lý học
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  150
 
Tâm lý học đại cương
Tác giả: Trần Thị Thanh Trà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục