Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Holy people of the world : a cross-cultural encyclopedia
Tác giả: Phyllis G Jestice
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Encyclopedia of religious and spiritual development
Tác giả: Elizabeth M Dowling, W George Scarlett
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Tôn giáo và đời sống hiện đại. Tập 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin Khoa học Xã hội, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
The end of faith : religion, terror, and the future of reason
Tác giả: Sam Harris
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
The mystical chorus : Jung and the religious dimension
Tác giả: Donald Broadribb, Marilyn Holly, Norma Lyons
Xuất bản: Alexandra NSW: Millenium Books, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Religion : the basics
Tác giả: Malory Nye
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
The end of faith : religion, terror, and the future of reason
Tác giả: Sam Harris
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Michael and Christ : Michael traditions and angel christology in early Christianity
Tác giả: Darrell D Hannah
Xuất bản: Tübingen: Mohr Siebeck, c1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Minds and gods : the cognitive foundations of religion
Tác giả: Todd Tremlin
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Archaeology, ritual, religion
Tác giả: Timothy Insoll
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục