Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: Miriam Zelditch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.30151
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Principles of molecular virology
Tác giả: Alan Cann
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.2
 
GTPases regulating membrane targeting and fusion
Tác giả: William Edward Balch, Channing J Der, A Hall
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.696
 
Atmospheric science : an introductory survey
Tác giả: John M Wallace, Peter Victor Hobbs
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.5
 
Principles of developmental genetics
Tác giả: Sally A Moody
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.85
 
The nuts and bolts of proofs
Tác giả: Antonella Cupillari
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.36
 
Molecular biology
Tác giả: David P Clark
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Mathematics for physical chemistry
Tác giả: Robert G Mortimer
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.24541
 
Physics and chemistry of the solar system
Tác giả: John S Lewis
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục