Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Thực hành máy điện
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước,
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Thực hành giải tích mạch điện
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước,
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Thực hành máy điện
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kV và hệ thống nối đất, chống sét cho trạm
Tác giả: Hà Huy Phước, Hoàng Nguyên Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.3126
 
Thiết kế trạm biến áp
Tác giả: Phạm Thanh Xuân, Hoàng Nguyên Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  621.3126
 
Tính trào lưu công suất và ngắn mạch trên lưới điện 22Kv tại côn đảo bằng phần mềm ETAP
Tác giả: Mai Trung Hiếu, Hoàng Nguyên Phước
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Thiết kế hệ thống tự động chiết, rót và đóng nắp chai tự động
Tác giả: Đặng Trương Duy Tân, Hoàng Nguyên Phước, Lý Long Nhân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Hệ thống phân loại sản phẩm bằng màu sắc
Tác giả: Trần Đình Hoàng, Hoàng Nguyên Phước, Nguyễn Bá Nhẫn, Nguyễn Mạnh Tuấn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Thiết kế điều khiển nhà thông minh qua Web
Tác giả: Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Nguyên Phước, Huỳnh Minh Hiếu, Nguyễn Lê Anh Khoa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục