Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Bài giảng mô phỏng sổ kế toán Việt Nam
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.2
 
Giáo trình mô phỏng kiểm toán
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Giáo trình mô phỏng lập báo cáo tài chính
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Bài giảng phần mềm kế toán Mỹ (peachtree)
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0285
 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu chung cư Mỹ Đức (Q.Bình Thạnh)
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết, Chu Mạnh Đăng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 1 = Proceedings of the 1st conference on science and technology
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học 2007
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên năm học 2010 - 2011
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Kiểm Toán
Tác giả: Đoàn Văn Liên
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Nguyên lý marketing
Tác giả: Võ Thị Ngọc Trinh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục