Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 128 kết quả
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ vay trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long-T.D...
Tác giả: Đậu Thị Thùy Trang, Phạm Quốc Thuần
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc:  657.45
 
Xây dựng kế hoạch marketing khách sạn CONTINENTAL SAIGON năm 2012
Tác giả: Lê Nguyễn Phương Chi, Đặng Thanh Vũ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Nghiên cứu tiêu chuẩn IEC 61131-3 ứng dụng trong PLC của Siemens
Tác giả: Nguyễn Quang Nguyên, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  629.895
 
Dụng cụ linh kiện điện tử : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3815
 
Điều khiển khí nén và thủy lực
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.9023
 
Cơ học đất : Bài giảng
Tác giả: Trương Quang Thành, Phan Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  624.151
 
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004.22
 
Điện tử công nghiệp : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.381
 
Xác suất thống kê : Bài tập
Tác giả: Lê Thị Thiên Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (rar)
ddc:  519
 
Dinh dưỡng thực phẩm : bài giảng
Tác giả: Phạm Thị Hải Quỳnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  613.2
 

Truy cập nhanh danh mục