Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Secrets and lies : digital security in a networked world
Tác giả: Bruce Schneier
Xuất bản: New York: John Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.8
 
Starting a business for dummies
Tác giả: Colin Barrow
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.11
 
E-mail marketing for dummies
Tác giả: John Arnold
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.872
 
The glycemic index diet for dummies
Tác giả: Meri Raffetto
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.25
 
White papers for dummies
Tác giả: Gordon Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  808.06665
 
Job hunting & career change all-in-one for dummies
Tác giả: Kate Burton, Rob Yeung
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  650.14
 
Garden fresh meals : more than 200 delicious recipes for enjoying produce at its just-picked peak
Tác giả:
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.6
 
Understanding Business Accounting For Dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Colin Barrow, John A Tracy
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  330
 
Presentation secrets : do what you never thought possible with your presentations
Tác giả: Alexei Kapterev
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.4
 
Complete electronics self-teaching guide with projects
Tác giả: Earl Boysen, Harry Kybett
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục