Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
Old soldiers
Tác giả: David Weber
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Lifehouse
Tác giả: Spider Robinson
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The reality matrix
Tác giả: John Dalmas, David B Mattingly
Xuất bản: New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550.78
 
Advance and retreat
Tác giả: Harry Turtledove
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Citadel
Tác giả: John Ringo
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The last centurion
Tác giả: John Ringo
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Young Miles
Tác giả: Lois McMaster Bujold
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Do unto others
Tác giả: Michael Z Williamson
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Against the tide
Tác giả: John Ringo
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Thraxas under siege
Tác giả: Martin Scott
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục