Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Springhouse review for critical care nursing certification
Tác giả: Lippincott Williams &Wilkins
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02
 
Mastering ACLS
Tác giả: Lippincott Williams & Wilkins
Xuất bản: Ambler PA: Lippincott Williams Wilkins, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Foye's principles of medicinal chemistry
Tác giả: William O Foye, Thomas L Lemke, David A Williams
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach
Tác giả: Colleen M Smith, M A Lieberman, Allan D Marks, Dawn B MarksDawn B Marks
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.1
 
100 case studies in pathophysiology
Tác giả: Harold Joseph Bruyere
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Avery's neonatology : pathophysiology & management of the newborn
Tác giả: Gordon B Avery, Mhairi G MacDonald, Martha D Mullett, Mary M K Seshia
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Microbiology and immunology
Tác giả: Arthur G Johnson, Louise Hawley, Arthur G Johnson, Richard J Ziegler
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Remington : The Science and Practice of Pharmacy
Tác giả: David Troy
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Sports medicine consult : a problem-based approach to sports medicine for the primary care physician
Tác giả: Brian D Busconi, J Herbert Stevenson
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Atlas of histology : with functional and clinical correlations
Tác giả: Dongmei Cui
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục