Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Honey in traditional and modern medicine
Tác giả: Boukra
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis Group LLC, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.32378
 
Medical image analysis methods
Tác giả: Lena Costaridou Costaridou
Xuất bản: New York: Taylor Francis Group LLC, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Big Data Analytics : A Practical Guide for Managers
Tác giả: Kim H Pries, Robert Dunnigan
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis Group LLC, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.0557
 
Handbook of Natural Language Processing
Tác giả: Nitin Indurkhya, Fred J Damerau
Xuất bản: Boca Raton: Taylor and Francis Group LLC, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Internet of Things with Raspberry Pi and Arduino
Tác giả: Rajesh Singh, Anita Gehlot, Lovi Raj Gupta, Bhupendra Singh, Mahendra Swain
Xuất bản: : Taylor Francis Group LLC,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
CRC Materials Science and Engineering Handbook [electronic resource]
Tác giả: James F Shackelford, Young-Hwan Han, Sukyoung Kim, Se-Hun Kwon
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.11223
 
Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism and Hospitality
Tác giả: Ford Lumban Gaol, Wyne Mars, Hoga Saragih
Xuất bản: Boca Raton Florence: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.47910684
 
Bioinformatics and Biomedical Engineering : Proceedings of the 9th International Conference on Bioinformatics and Biomed...
Tác giả: James Chou
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Beach Spawning Fishes
Tác giả: Karen Martin
Xuất bản: Boca Raton Abingdon: CRC Press LLC Taylor Francis Group Distributor, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.32
 
Data Clustering : Algorithms and Applications
Tác giả: Charu C Aggarwal, Chandan K Reddy
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group LLC, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.535
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục