Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 710 kết quả
A history of the French in London
Tác giả:
Xuất bản: London: University of London Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  942
 
London and beyond
Tác giả:
Xuất bản: : University of London Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  907.2
 
London and beyond : Essays in honour of Derek Keene
Tác giả: Matthew Davies, Matthew Davies, James A Galloway, James A Galloway
Xuất bản: London: University of London Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A history of the French in London : Liberty, equality, opportunity
Tác giả: Debra Kelly, Martyn Cornick, Martyn Cornick, Debra Kelly
Xuất bản: London: University of London Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hearing in time : psychological aspects of musical meter
Tác giả: Justin London
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.226111
 
Destination London : The Expansion of the Visitor Economy
Tác giả: Andrew Smith, Anne Graham, Anne Graham, Andrew Smith
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.4791
 
The Family Firm : Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53
Tác giả: Edward Owens
Xuất bản: London: University of London Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A Sentimental Education for the Working Man : The Mexico City Penny Press, 1900-1910
Tác giả: Robert Buffington
Xuất bản: London: Duke University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: R C Michie
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
London literature, 1300-1380
Tác giả: Ralph Hanna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  820.994210902
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục