Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Firewall design and analysis [electronic resource]
Tác giả: Alex X Liu
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Handbook of porphyrin science [electronic resource] : with applications to chemistry, physics, materials science, engine...
Tác giả: Glória C Ferreira
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.593
 
Creating entrepreneurs : making miracles happen
Tác giả: Fred Kiesner
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.421
 
The theory of the quantum world : proceedings of the 25th Solvay Conference on Physics, Brussels, Belgium, 19-22 October, 2011
Tác giả: D Gross, Marc Henneaux, A Sevrin
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Exercise personal training 101
Tác giả: Michael Chia, Patricia Wong
Xuất bản: Singapore: World Scientific Pub Co Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
Nanotubes and nanowires
Tác giả: Peter John Burke
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub Co Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion
Tác giả: Mary D Archer, Arthur J Nozik
Xuất bản: London Singapore Hackensack NJ: Imperial College Press World Scientific Pub Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.47
 
The China dream and the China path
Tác giả: Tianyong Zhou
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub Co Pte Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ddc:  330.951
 
Global economic turmoil and the public good
Tác giả: Steven Rosefielde, Daniel Quinn Mills
Xuất bản: New Jersey: World Scientific Pub Co Pte Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
The social value of the financial sector : too big to fail or just too big?
Tác giả: Viral V Acharya
Xuất bản: New Jersey: World Scientific Pub Co Pte Ltd, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục