Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5143 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Engineering optimization [electronic resource] : an introduction with metaheuristic applications
Tác giả: Xin-She Yang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0015196
 
Network security : a decision and game-theoretic approach
Tác giả: Tansu Alpcan, Tamer Basar
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The colours of infinity : the beauty and power of fractals
Tác giả: Arthur C Clarke, Nigel Lesmoir-Gordon, Benoît B Mandelbrot
Xuất bản: London New York: Springer Verlag, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514.742
 
Classical mechanics : systems of particles and Hamiltonian dynamics
Tác giả: Walter Greiner
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Rowan Williams, Larry Elliott
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.941
 
Executive greed : examining business failures that contributed to the economic crisis
Tác giả: Vinay B Kothari
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
Electronics explained [electronic resource] : the new systems approach to learning electronics
Tác giả: Louis E Frenzel
Xuất bản: Burlington MA: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục