Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 433 kết quả
Handbook of essential oils : science, technology, and applications
Tác giả: Ge Buchbauer, K H C Başer
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, c2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  661
 
1308: Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit
Tác giả: Andreas Speer, Andreas Speer, David Wirmer, David Wirmer
Xuất bản: Berlin New York: De Gruyter, c2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Principles of biomedical engineering
Tác giả: Sundararajan V Madihally,
Xuất bản: Boston: Artech House, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Temperature-programmed gas chromatography
Tác giả: Leonid M Blumberg
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.85
 
Geothermal energy systems : exploration, development, and utilization
Tác giả: Ernst Huenges
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.88094
 
Asian Physics Olympiad (1st - 8th) : problems and solutions
Tác giả: Yongling Zheng
Xuất bản: Shanghai China Singapore Hackensack NJ: East China Normal University Press World Scientific, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.076
 
Climate and society : climate as resource, climate as risk
Tác giả: Nico Stehr, H v Storch
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Sensors handbook
Tác giả: Sabrie Soloman
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.3
 
Sensors and control systems in manufacturing
Tác giả: Sabrie Soloman
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Single-camera video production
Tác giả: Robert B Musburger
Xuất bản: Burlington MA: Focal Press, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục