Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 385 kết quả (0.7600047 giây)
Handbook of essential oils : science, technology, and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC PressTaylor Francis , c2010
Ký hiệu phân loại: 661
ISBN: 1420063154
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 106894 Định dạng: PDF
1308: Eine Topographie historischer Gleichzeitigkeit
Tác giả: Speer Andreas,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : De Gruyter , c2010
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783110218756
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategic relocation : North American guide to safe places
Tác giả: Skousen Joel M,
Thông tin xuất bản: Lehi Utah : Swift Pub , c2010
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 1568612621
Bộ sưu tập: Tham khảo
Mathematics of investment and credit
Thông tin xuất bản: Winsted CT : ACTEX Publications Inc , c2010
Ký hiệu phân loại: 332.8
ISBN: 1566987679 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Missional map-making :skills for leading in times of transition
Tác giả: Roxburgh Alan J,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , c2010
Ký hiệu phân loại: 253
ISBN: 9780470486726 (cloth)
Bộ sưu tập: Tham khảo
From the olive grove :Mediterranean cooking with olive oil
Tác giả: Koutalianos Helen,
Thông tin xuất bản: Vancouver : Arsenal Pulp Press , c2010
Ký hiệu phân loại: 641.6/463
ISBN: 9781551523675 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Construction project scheduling and control
Tác giả: Mubarak Saleh A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , c2010
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN: 9780470505335 (cloth : alk paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Aesthetics A-Z
Tác giả: Guter Eran,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , c2010
Ký hiệu phân loại: 111.85
ISBN: 9780748623396 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The sweet potato lover's cookbook : more than 100 ways to enjoy one of the world's healthiest foods
Thông tin xuất bản: Naperville Ill : Cumberland House , c2010
Ký hiệu phân loại: 641.56
ISBN: 1402239114
Bộ sưu tập: Tham khảo
Hacking for dummies
Tác giả: Beaver Kevin,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , c2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780470550939 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục