Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 112 kết quả
Global Health: Science and Practice Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Johns Hopkins University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Midwifery & Reproductive Health
Tác giả:
Xuất bản: : Mashhad University of Medical Sciences, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Child and adolescent health and health care quality : measuring what matters
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 K-387
 
Preventing childhood obesity : health in the balance
Tác giả: Jeffrey Koplan, Vivica I Kraak, Catharyn T Liverman
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92398
 
Clinical skills in infant mental health : the first three years
Tác giả: Sarah Mares, Louise K Newman, Beulah Warren
Xuất bản: Victoria Austrialia: ACER Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Training the future child health care workforce : to improve the behavioral health of children, youth, and families : proceedings of a workshop
Tác giả: Steve Olson, Sarah M Tracey
Xuất bản: Washington DC: The National Academies Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 18
 
The Routledge Handbook of Translation and Health
Tác giả: Sebnem Susam-Saraeva, Spišiaková Eva, Spišiaková Eva, Sebnem Susam-Saraeva
Xuất bản: : Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
International Journal of Child Development and Mental Health
Tác giả:
Xuất bản: : Rajanagarindra Institute of Child Development, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Oral health of Australian children: The National Child Oral Health Study 2012-14
Tác giả: Loc G Do, Loc G Do, A John Spencer, A John Spencer
Xuất bản: Adelaide South Australia: University of Adelaide Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The handbook of training and practice in infant and preschool mental health
Tác giả: Karen Moran Finello
Xuất bản: San Francisco CA: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 

Truy cập nhanh danh mục