Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 231 kết quả
Early detection and management of mental disorders
Tác giả: Mario Maj
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Integrated treatment of psychiatric disorders
Tác giả: Jerald Kay
Xuất bản: Washington DC: American Psychiatric Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891
 
International Journal of Bipolar Disorders
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Anxiety Disorders - From Childhood to Adulthood
Tác giả: R Hülya Bingöl Çağlayan, Neşe Kocabaşoğlu
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.8522
 
A Comprehensive Book on Autism Spectrum Disorders
Tác giả: Mohammad-Reza Mohammadi
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.0922
 
Pharmacotherapy for child and adolescent psychiatric disorders
Tác giả: Pablo A Davanzo, Samuel Gershon, David R RosenbergDavid R Rosenberg
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928918
 
Abnormal psychology : clinical perspectives on psychological disorders
Tác giả: Richard P Halgin, Susan Krauss Whitbourne
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Mood disorders : a practical guide
Tác giả: S Nassir Ghaemi
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8527
 
The Gale encyclopedia of mental disorders
Tác giả: Madeline Harris, Ellen Thackery
Xuất bản: Detroit Mich: Gale Group, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.893
 
Mental Disorders Associated With Neurological Diseases
Tác giả: Yi Yang, Jun Lu, Jun Lu, Thomas Penzel, Thomas Penzel, Chunxue Wang, Chunxue Wang, Yu-Tao Xiang, Yu-Tao Xiang, Yi Yang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục