Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 116 kết quả
Egyptian Journal of Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Egyptian Society of Plant Breeding, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Crop Breeding and Applied Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Brazilian Society of Plant Breeding, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Principles of plant genetics and breeding
Tác giả: George Acquaah
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Plant breeding reviews. volume 40
Tác giả: Jules Janick
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Selection methods in plant breeding
Tác giả: Izak Bos, P D S Caligari
Xuất bản: Springer: Dordrecht, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Electronic Journal of Plant Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Indian Society of Plant Breeders, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture
Tác giả: Denis J Murphy
Xuất bản: Cambridge: New York Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Brassica Oilseeds : breeding and management
Tác giả: S S Banga, Arvind Kumar, P R Kumar, P D Meena
Xuất bản: Oxfordshire Boston MA: CABI, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  SB 317.B65
 
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Reproduction and Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : KeAi Communications Co Ltd, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục