Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 631 kết quả
ASE Secondary Science Teachers' Handbook
Tác giả: Richard Hull
Xuất bản: Great Britain: Simon and Schuster education, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  371.1
 
Modern cryptography : applied mathematics for encryption and information security
Tác giả: Chuck Easttom
Xuất bản: New York: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.82
 
Windows PowerShell in action
Tác giả: Bruce Payette
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Asking questions in biology : a guide to hypothesis testing, experimental design and presentation in practical work and ...
Tác giả: C J Barnard, Francis S Gilbert, Peter K McGregor
Xuất bản: Harlow England: Pearson Education Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.24
 
Science Education International
Tác giả:
Xuất bản: : ICASE, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Science and Education
Tác giả:
Xuất bản: : CV Rezki Media, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Maǧallaẗ Asīūṭ Li ʿulūm wa Funūn Al-Tarbiyyaẗ Al-Rīyaḍiyyaẗ
Tác giả:
Xuất bản: : Assiut University Faculty of Physical Education, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Innovative Science Education
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Spektra: Jurnal Kajian Pendidikan Sains
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Physics Education Faculty of Education and Teaching Universitas Sains AlQuran, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Dependency injection : design patterns using spring and guice
Tác giả: Dhanji R Prasanna
Xuất bản: Greenwich CT London: Manning Pearson Education distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 

Truy cập nhanh danh mục