Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Perl To Python Migration
Tác giả: Martin C Brown
Xuất bản: Great Britain: Addison Wesley, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.276
 
ASE Secondary Science Teachers' Handbook
Tác giả: Richard Hull
Xuất bản: Great Britain: Simon and Schuster education, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  371.1
 
Raising cane : the unexpected martial art
Tác giả: Octavio Ramos
Xuất bản: Great Britain: Velluminous Press, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Supercritical carbon dioxide in polymer reaction engineering
Tác giả: Maartje F Kemmere, Thierry Meyer
Xuất bản: Weinheim Great Britain: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284248
 
Sustainable protein production and consumption : pigs or peas?
Tác giả: Harry Aiking, Joop de Boer, Johan Vereijken
Xuất bản: Dordrecht Great Britain: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.8
 
Configuring ISA server 2000 [electronic resource]
Tác giả: Thomas W Shinder, Martin Grasdal, Debra Littlejohn Shinder
Xuất bản: Rockland Mass Great Britain: Syngress, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Physical computing : sensing and controlling the physical world with computers
Tác giả: Dan O'Sullivan, Tom Igoe
Xuất bản: Boston Mass Great Britain: ThomsonCourse Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
The origin of financial crises : central banks, credit bubbles and the efficient market fallacy
Tác giả: George Cooper
Xuất bản: Petersfield Great Britain: Harriman House, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.11
 
An ecological and societal approach to biological control
Tác giả: Heikki M T Hokkanen, Jørgen Eilenberg
Xuất bản: Dordrecht Great Britain: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.96
 
Singular stochastic differential equations
Tác giả: Alexander S Cherny, Hans Jürge Engelbert
Xuất bản: Berlin Great Britain: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục