Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Stability and control of aircraft systems : introduction to classical feedback control
Tác giả: Roy Langton
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13236
 
Cockpits of the Cold War
Tác giả: Donald Nijboer
Xuất bản: Erin Ont Buffalo NY: Boston Mills Distributed in the US by Firefly Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746049
 
Aircraft performance
Tác giả: Maido Saarlas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.132
 
Beyond the checkride
Tác giả: Howard Fried
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1325217
 
Airplane performance stability and control
Tác giả: Courtland D Perkins, Robert E Hage
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 1949
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1323
 
Fundamentals of airplane flight mechanics
Tác giả: David G Hull
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.132
 
How to build plastic aircraft models
Tác giả: Roscoe Creed
Xuất bản: Milwaukee WI: Kalmbach Books, c1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.1331
 
Fundamentals of electric aircraft
Tác giả: Pascal Thalin
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.13334
 
Ultimate aircraft
Tác giả: Philip Jarrett
Xuất bản: New York NY: Dorling Kindersley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1333409
 
The electrification of civil aircraft and the evolution of energy storage
Tác giả: Michael Waller
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.134
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục