Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 345 kết quả
Arts & humanities through the eras
Tác giả:
Xuất bản: Detroit MI: ThomsonGale, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
This fleeting world : a short history of humanity
Tác giả: David Christian
Xuất bản: Great Barrington Mass: Berkshire Pub, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Landmarks in humanities
Tác giả: Gloria K Fiero
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill Higher Education, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Readings in the Western humanities. Volume II- The renaissance to the present
Tác giả: Roy T Matthews, F DeWitt Platt
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909.09821
 
A history of Korea : from antiquity to the present
Tác giả: Michael J Seth
Xuất bản: Lanham Md: Rowman Littlefield, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  951.9
 
Celts and the classical world [electronic resource]
Tác giả: H D Rankin
Xuất bản: London: Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  936.4
 
This is China : the first 5,000 years
Tác giả: Haiwang Yuan
Xuất bản: Great Barrington Mass: Berkshire Pub Group, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  951
 
Landmarks in humanities
Tác giả: Gloria K Fiero
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  909
 
Graffiti in antiquity
Tác giả: Peter Keegan
Xuất bản: London New York: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4093
 
Ancient Rome : from Romulus to Justinian
Tác giả: Thomas R Martin
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  937.63
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục