Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 205 kết quả
Combustion theory : the fundamental theory of chemically reacting flow systems
Tác giả: F A Williams
Xuất bản: Menlo Park Calif: BenjaminCummings Pub Co, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Combustion [electronic resource]
Tác giả: Irvin Glassman, Richard A Yetter
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Combustion
Tác giả: Irvin Glassman, Richard A Yetter
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Combustion : types of reactions, fundamental processes and advanced technologies
Tác giả: Joseph M Grier
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Lean combustion [electronic resource] : technology and control
Tác giả: Derek Dunn-Rankin
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
The mathematics of combustion
Tác giả: John David Buckmaster
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Fundamentals and technology of combustion [electronic resource]
Tác giả: F M El-Mahallawy, Saad El-Din Habik
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4023
 
Flow and combustion in advanced gas turbine combustors
Tác giả: Amsini Sadiki
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.433
 
An introduction to combustion : concepts and applications
Tác giả: Stephen R Turns
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4023
 
Oxygen-enhanced combustion
Tác giả: Charles E Baukal
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4023
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục