Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 482 kết quả (0.7599494 giây)
Magill's encyclopedia of science : plant life
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Pasadena Calif : Salem Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 1587650843
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 71693 Định dạng: PDF
Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 1402042248
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 80921 Định dạng: PDF
Plants
Tác giả: Moyer Richard,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0022782230
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Animal diversity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0078617405
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39042 Định dạng: PDF
Progress in botany [electronic resource]. 73
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 3642227465
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 78135 Định dạng: PDF
Giáo trình Thực vật học
Tác giả: Nguyễn Bá,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18941 Định dạng: PDF
Plant sciences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA , 2001
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0028654307
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27661 Định dạng: PDF
Botany Illustrated [electronic resource] : Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families
Tác giả: GlimnLacy Janice,
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 9780387288758
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28294 Định dạng: PDF
Thực vật học : sách đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: Lê Đình Bích,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học , 2007
Ký hiệu phân loại: 580
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Plant sciences for students
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA , 2001
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN: 0028654307
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 35831 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục