Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 596 kết quả
Unjust Conditions Women's Work and the Hidden Cost of Cash Transfer Programs
Tác giả: Tara Patricia Cookson
Xuất bản: Oakland California: Oakland University of California Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.8382
 
Implementing Responsible Research and Innovation : Organisational and National Conditions
Tác giả: Christian Wittrock, Ellen-Marie Forsberg, David Ludwig, Philip Macnaghten, Auke Pols
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  174.9
 
Implementing Responsible Research and Innovation [electronic resource] : Organisational and National Conditions
Tác giả: Christian Wittrock, Ellen-Marie Forsberg, David Ludwig, Philip Macnaghten, Auke Pols
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.9
 
An economic history of Europe : from expansion to development
Tác giả: Antonio Di Vittorio
Xuất bản: London New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.94
 
Redefining development : resolving complex challenges in developing countries
Tác giả: Jessica Kritz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.90091724
 
Beuteland : die systematische Plünderung Deutschlands seit 1945
Tác giả: Bruno Bandulet
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.08
 
La société de défiance : comment le modèle social français s'autodétruit
Tác giả: Yann Algan, Cahuc
Xuất bản: Paris: Ens Rue dUlm, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.1
 
Why are artists poor? : the exceptional economy of the arts
Tác giả: Hans Abbing
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.63
 
Uganda's economic reforms : insider accounts
Tác giả: Florence Kuteesa
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.96761
 
Understanding and interpreting Chinese economic reform
Tác giả: Jinglian Wu
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.951009049
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục