Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab
Tác giả: Nguyễn Viết Đảm
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Chuyển mạch số và hệ thống quản lý mạng
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38216
 
Hệ thống truyền dẫn đồng bộ số - SDH
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3821
 
Các hệ thống tính toán và xử lý thông tin : Computing and Information Processing Systems
Tác giả: Hồ Khánh Lâm, Nguyễn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38212
 
Vận hành hệ thống điện
Tác giả: Trần Quang Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng ViệtHồ Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Hệ thống cung cấp điện
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục