Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 176 kết quả
South Asian Journal of Finance
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Finance Faculty of Commerce and Management Studies University of Kelaniya, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International finance
Tác giả: Maurice D Levi
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
International Finance For Dummies
Tác giả: Ayse Y Evrensel
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
A reader in international corporate finance
Tác giả: Stijn Claessens, Luc Laeven
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
International finance : theory into practice
Tác giả: Piet Sercu
Xuất bản: Princeton NJ Woodstock Oxfordshire England: Princeton University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Exchange rates and international finance
Tác giả: Laurence S Copeland
Xuất bản: Harlow England New York: Financial Times Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.456
 
Money on the move : the revolution in international finance since 1980
Tác giả: Robert Solomon
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Offshore finance
Tác giả: Hilton McCann
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.15
 
Structured finance : techniques, products and market
Tác giả: Stefano Caselli, Stefano Gatti
Xuất bản: Berlin New York NY: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.041
 
The handbook of international trade and finance : the complete guide for international sales, finance, shipping and administration
Tác giả: Anders Grath
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục