Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 259 kết quả
Theoretical physics
Tác giả: A S Kompaneet︠s︡, George Yankovsky
Xuất bản: Mineola New York: Dover, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.15
 
Statistically speaking : a dictionary of quotations
Tác giả: Carl C Gaither, Alma E Cavazos-Gaither
Xuất bản: Bristol UK Philadelphia: Institute of Physics Pub, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Knots and physics
Tác giả: Louis H Kauffman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514.2242
 
Introduction to mathematical physics
Tác giả: Michael T Vaughn
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Applied mathematical methods in theoretical physics
Tác giả: Michio Masujima
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Mathematica for physics
Tác giả: Robert L Zimmerman, Fredrick Iver Olness
Xuất bản: San Francisco: Addison Wesley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Physics Open
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mathematics of classical and quantum physics
Tác giả: Frederick W Byron, Robert W Fuller
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.15
 
Computation in Modern Physics
Tác giả: William R Gibbs
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.15
 
Theoretical atomic physics
Tác giả: Harald Friedrich
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục