Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Pain Management in Clinical and Health Psychology
Tác giả: Gianluca Castelnuovo, Karlein MG Schreurs
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Current therapy in pain
Tác giả: Howard S Smith
Xuất bản: Philadelphia: SaundersElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
La douleur chronique post-chirurgicale
Tác giả: Mick Gérard, Virginie Guastella
Xuất bản: Paris: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.047
 
Caring for people in pain
Tác giả: Bryn D Davis
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0472
 
Encyclopedia of pain [electronic resource]
Tác giả: Robert F Schmidt, William D Willis
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Encyclopedia of pain
Tác giả: Robert F Schmidt, William D Willis
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.047203
 
Chronic and Recurrent Pain
Tác giả: Carl L von Baeyer (Ed), Lynn S Walker (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Mechanisms and New Targets for the Treatment of Chronic Pain
Tác giả: Milica S Prostran, Sonja Maksim Vuckovic, Sonja Maksim Vuckovic, Francisco R Nieto, Francisco R Nieto, Milica S Prostran
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Paediatric & Neonatal Pain
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chronic pain
Tác giả: Gary W Jay
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục