Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 32 kết quả
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công ty TNHH FREEWELL (VN)
Tác giả: Ngô Đình Cường, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7916
 
Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
Công nghệ tính toán mềm lý thuyết và ứng dụng trong kỹ thuật điện
Tác giả: Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Khoa học và kỹ thuật, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3028563
 
Thiết kế bộ điều khiển cho máy hàn CHIPSET BGA
Tác giả: Võ Hoa Sơn, Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381531
 
Điều khiển robot 1 bánh
Tác giả: Nguyễn Xuân Tiên, Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Vẽ & thiết kế mạch in với chương trình eagle : bài tập thực hành điện-điện tử
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phạm Quang Huy, Phùng Thị Nguyệt
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381531
 
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Lê Đình Lương, Hồ Đắc Lộc, Võ Ngọc Điều
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Ứng dụng mạng nơ ron - mờ điều khiển SVC để nâng cao ổn định động điện áp của lưới điện kết nối nhà máy điện gió
Tác giả: Bùi Văn Trí, Hồ Đắc Lộc, Trương Đình Nhơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Lạnh đông rau quả nhiệt đới
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Trần Đức Ba, Trần Hữu Dụng, Trần Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.853
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Huỳnh Châu Duy, Phạm Thị Minh Thái, Trần Hoàng Lĩnh, Trần Huỳnh Ngọc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 

Truy cập nhanh danh mục