Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình Microsoft Excel 2007
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Dự báo thanh khoản nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản trong thị trường chứng khoán Việt Nam (sàn giao dịch Tp. HCM)
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.632
 
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  337.5105
 
Nhận dạng ảnh và phân loại sản phẩm bằng tay máy
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Công Thuận, Phạm Hữu Phúc, Trần Hữu Đông
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Smart Furniture (nội thất thông minh)
Tác giả: Lê Minh Phương, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  749
 
Máy phun khử khuẩn bệnh viện điều khiển bằng điện thoại
Tác giả: Châu Minh Hiền, Đỗ Hữu Tiến, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Ngọc Oanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết kế chế tạo cánh tay robot đa bậc ứng dụng trong phân loại sản phẩm
Tác giả: Nguyễn Tiến Trung, Mai Anh Hào, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Quốc Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế mô hình hệ thống lái trợ lực điện phục vụ giảng dạy ngành công nghệ ô tô
Tác giả: Lê Quốc Đạt, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hải Nguyên
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.247
 
Thiết kế mô hình hệ thống điện thân xe phục vụ giảng dạy sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: Nguyễn Đăng khoa, Đặng Nhật Khánh, Lê Minh Quân, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục