Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 64 kết quả
The French Revolution : a very short introduction
Tác giả: William Doyle
Xuất bản: Oxford: New York Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.04
 
The commitments
Tác giả: Roddy Doyle
Xuất bản: London: Minerva, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Microsoft SharePoint 2010 [electronic resource] : customizing my site
Tác giả: Michael Doyle
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.713
 
From the depths
Tác giả: Gerry Doyle
Xuất bản: Ithaca NY Chicago: McBooks Press Distributed to the trade by Independent Publishers Group, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Internet your way to a new job [electronic resource] : how to really find a job online, third edition
Tác giả: Alison Doyle
Xuất bản: Cupertino Calif: Happy About, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
Flood
Tác giả: Richard Doyle
Xuất bản: London: Arrow, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Create success
Tác giả: Jon Doyle
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.198
 
Rotuing tcp/ip, volume i
Tác giả: Jeff Doyle
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.62
 
OSPF & IS-IS : Choosing an IGP for Large-Scale Networks
Tác giả: J Doyle
Xuất bản: : Addison Wesley, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.62
 
Dreamweaver MX e-learning toolkit
Tác giả: Michael Doyle
Xuất bản: nt: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.78
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục