Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Quản trị chất lượng dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính
Tác giả: Sơn Công, Hoàng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Quản trị du lịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791068
 
Quản trị du lịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  338.4791068
 
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  338.47910688
 
Hệ thống GPS và RFID dùng để định vị và điều khiển xe
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1991
Tác giả: Trần Hoàng Long
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.52051
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục