Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển
Tác giả: Lưu Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận Chính trị, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Tìm hiểu tuyến trùng ký sinh sâu hại và quy trình công nghệ sản xuất tuyến trùng ký sinh sâu hại
Tác giả: Lưu Văn Thuyết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tổ chức sự kiện : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  394.2068
 
Quản trị quan hệ công chúng : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lưu Văn Nghiêm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Tác giả: Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.902
 
Kỹ thuật mài kim loại
Tác giả: Lưu Văn Nhang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  667.9
 
Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI
Tác giả: Lưu Văn Hân
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.597
 
Cẩm nang địa lí thế giới
Tác giả: Lưu Văn Hy
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910
 
Lý thuyết ô tô
Tác giả: Lưu Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.2
 
Kết cấu ô tô
Tác giả: Lưu Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục